Regulament Black Weekend

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Black weekend”

Perioada de desfășurare a campaniei: 24 - 26 noiembrie 2023

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “Black Weekend” (numită în cele ce urmează şi “Campanie”) este organizată de SC Rankine SRL. cu sediul în Timișoara, Str.Henrieta Delavrancea-Gibory, nr. 16, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/555/2000, CUI 13120858. În continuare, S.C. Rankine S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Mecanism de aplicare. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania poartă denumirea “Black weekend”.

Art. 2.2. Campania începe pe dată de 24 noiembrie 2023, la ora 00:00:00 şi se termină pe dată de 26 noiembrie 2023, la ora 23:59:59.

Art. 2.3. Sloganul campaniei este "Poti economisi până la 60%"

  • Discount suplimentar de 20% la toate produsele de marochinărie, ochelari, parfumuri, ceasuri, bijuterii din inox;
  • Discount suplimentar de 10% la bijuteriile din argint
  • Discount suplimentar de 5% la bijuteriile din aur.


Promoția se aplică la toate produsele afișate pe site, în limita stocului disponibil. Aceasta se calculează la coșului de cumparaturi din pretul final, afișat pe produs și nu se cumulează cu alte vouchere de reducere. Pentru produsele aflate în alte promoții, discount-urile nu se cumulează. Promoția de Black Friday Unlimited se aplică la prețul final afișat al produselor.

În cazul produselor cu discount afișat, discountul suplimentar se calculează la prețul final afișat.

În cazul produselor care beneficiază de reducere la coșul de cumpărături, produse care fac parte din campania "15% discount la achiziția a minim două bijuterii din argint" și campania "10% discount la coșul de cumpărături pentru cerceii din aur pentru copii" , promoția se aplică după ce se calculează discountul inițial.

Art. 2.4. Campania se desfăşoară în România, pe 24 - 26 noiembrie 2023, începând cu orele 00:00:00 în mediul online prin site-ul https://www.rankine.ro.

Articolul 3. Participarea la campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă identificarea apariției a unui element grafic reprezentat de o animație în secțiunile paginii web: https://www.rankine.ro/ .

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică, care a identificat elementul grafic specificat din pagină web https://www.rankine.ro/ între 24 noiembrie 2022, ora 00:00:00 şi 26 noiembrie 2023, ora 23:59:59.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei

Art. 5.1.

a) Comenzile făcute online și achitate prin card au prioritate în fața oricărui alt tip de comandă. Toate comenzile achitate cu cardul beneficiaza de 5% reducere, aplicata la subtotalul comenzii;

b) Comenzile făcute online au prioritate în fața celor făcute pe chat sau telefonic.

c) Reducerile Black Weekend nu se cumulează cu alte vouchere de reducere.

d) Pentru produsele aflate în promoția Black Weekend, costul transportului este gratuit pentru comenzi peste 300 ron și 15 ron pentru comenzi mai mici de 300 ron.

e) Datorită volumului mare de comenzi din această perioadă, există posibilitatea ca termenul de livrare a comenzilor să fie până la 10 zile lucrătoare.

f) Comenzile nu vor fi procesate și expediate fără o confirmare telefonică în prealabil din partea clienților.

g) Clienților care au făcut comenzi și nu au răspuns încercărilor noastre de a-i contacta, li se vor anula comenzile după 3 zile de la prima încercare de contact.

h) În cazul returului produselor cumpărate în cadrul promoției Black Weekend, costul de retur se plătește de către client.

i) Conform legii, sumele maxime care se pot încasa cash/plata ramburs sunt de 5000 ron pentru persoane fizice și 1000 ron pentru persoane juridice.

Articolul 6. Limitarea Răspunderii

Art. 6.1. Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezenței Campanii nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campania din cauza unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet.

Art. 6.2. Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Art. 6.3. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Art. 6.4. Organizatorul Campaniei promoţionale şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

- Situaţiile în care un participant nu poate accesa site-ul https://www.rankine.ro/ din motive care nu țin de funcţionalitatea aplicaţiei, de genul: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reţeaua electrică, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator;

Pentru orice alte probleme intâmpinate de participant, acesta poate informa Organizatorul la adresa de e-mail: comenzi@rankine.ro sau la nr de telefon 0311120101

Articolul 7. Confidenţialitatea datelor

Art. 7.1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Articolul 8. Taxe şi impozite

Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare,

conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.2. Prezența campanie se desfăşoară cu scop comercial.

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră sau cazul fortuit, acesta este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 10. Litigii

Art. 10.1. Orice reclamaţie având ca obiect “Campania” poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă electronic, pe e-mail, la adresa comenzi@rankine.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

Articolul 11. Întreruperea Campaniei

Art. 11.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe oricând Campania pe parcursul desfaşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazin, etc.).

Articolul 13. Regulamentul Campaniei

Art. 13.1. Regulamentul campaniei este afişat în format digital pe site-ul https://www.rankine.ro/ Organizatorului pe toată perioada de desfaşurare a Campaniei cât şi după terminarea acesteia.

Art. 14.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă urăm spor la cumpărături!

Nu uitați că vă stăm la dispoziție pentru orice întrebari și că vom face tot ce este posibil pentru ca dvs. să fiți mulțumiți de produsele și serviciile rankine.ro.

Data redactării regulamentului Campaniei “Black weekend”: 23 noiembrie 2023